Denklik

user warning: Table 'cagdas_eu.eu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM eu_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/eu/domains/ihya.eu/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMLERİNİ YURTDIŞINDA SÜRDÜRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yurtdışındaki yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak, denklik belgesi verilmesi gerekmektedir. Yükseköğretimi kazanç kapısı olarak gören yurtdışındaki bazı üniversiteler ile aracı kuruluşlar basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığı da belirtilmektedir. Ancak, bu üniversitelerin çoğunluğu YÖK tarafından tanınmamaktadır. Sizlerin ve ailelerinizin ileride uğrayacağınız telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamanız için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde büyük yarar vardır.

1. Yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkından tanınmama kararı alınabilmektedir.Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra YÖK Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak, gideceğiniz üniversite ve programın tanınıp tanınmadığını öğrenmeniz gerekmektedir.

2. 2006-2007 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurtdışında öğrenim görmek isteyenlerin 2006- ÖSS’ye girmeleri ve önlisans programları için ilgili alan türünde 160,000 veya daha fazla, lisans programları için ilgili alan türünde 185,000 veya daha fazla puan almaları şartı aranmaktadır. Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı’nın (AOBP) ÖSS puanına ilave edilmesiyle elde edilen ve ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanının bu amaçla kullanılması kesinlikle sözkonusu değildir.

Adaylar SAT 1 (minimum 1000 puan) , ACT (minimum 21 puan ); Abitur, Fransız Bakaloryası , GCE A Level Sertifikası (minimum 2 ders), Uluslararası Bakalorya (İnternational Bacclaurat IB), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) , İtalya Maturita Diploması ( Diploma di Maturita) belgelerinden herhangi birini sağlamaları halinde ÖSS’den minimum 185,000 puan alma koşulunu yerine getirmiş sayılırlar, ancak bu uygulama sözkonusu öğrenciler için Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına seçme ve yerleştirmede bir hak sağlamamaktadır.

3. Yükseköğretim Kurumunun tanınması ön koşuluyla 2006-2007 öğretim yılında kendi imkanlarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan İzlanda, Lihtenşayn, Norveç ve İsviçre’de yükseköğrenim görmek isteyenlerden 2. maddede belirtilen belgeleri sağlamaları şartı aranmayacaktır.

4. Yurtdışında yükseköğrenime başlayan (3. maddede belirtilen ülkeler dahil) öğrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSS’de ilgili alan türünde minimum 185,000 puan almaları şartı veya 2. maddede belirtiler muadil sayılan belgeler aranacaktır.

5. Bazı üniversiteler, daha önceki yıllardaki ÖSS sonuçlarına göre de öğrenci alabileceklerini , bazıları ise ÖSS’de 185,000’in altında puan almış olsanız bile, üniversiteye özel öğrenci statüsünde başlayabileceğinizi, önümüzdeki yıl ÖSS’de 185,000 puan almanız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transfer edilip yıl kaybınızın olmayacağı garantisini vermektedir. Böyle bir uygulama kesinlikle geçerli değildir. Geçerli olan ÖSS puanı ile muadil sayılan belgeler 2. maddede belirtilmiştir.

6. Türkiye’de kanunen üniversite niteliği olmayan bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye’de eğitim gördükten sonra burada alacağınız derslerin yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir süre sonra o üniversitelerden diploma alabileceğiniz garantisini vermektedir. Diploma veren yurtdışındaki üniversiteler Kurulumuzca tanınsa dahi bu yolla alınan diplomalara denklik belgesi verilmemektedir.

7. Yurtdışındaki üniversitelerden açık, ekstern, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir uzaktan eğitim-öğretim programından alınan diplomalara denklik verilmemektedir.

8. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova’daki bazı üniversitelerin programları da Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda (ÖSYS) yer almaktadır. Kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin aldıkları diplomalara, ilgili mevzuata göre yapılan inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilmektedir. Bu üniversitelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilmeyenler ile bu üniversitelerin kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya belirtilen ülkelerin kılavuzda yer almayan diğer üniversitelerine ait programlarından mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilecektir.

Başvuru adresi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Denklik Birimi 06539 Bilkent ANKARA
FAKS: (312) 266 50 60

Destekci Reklam

Gezinti

Kullanıcı girişi

Destekci Reklam

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 4 ziyaretçi çevrimiçi.

Destekci Reklam